Provincie Limburg: Bezwaar belicht; evaluatie van de Awb-commissie van de provincie Limburg

Bij het instellen van de externe Awb-commissie van de provincie Limburg is bepaald dat het functioneren ervan na twee jaar zou worden geëvalueerd. Deze evaluatie is uitgevoerd door Pro Facto. De evaluatie is sterk procesmatig van aard en richt zich op de verschillende actoren die in de bezwaarprocedure een rol spelen: uiteraard de commissie zelf, het secretariaat, het ambtelijk apparaat en het bestuur. Het is dan ook niet een evaluatie van de Awb-commissie, maar veeleer van de wijze waarop de bezwaarprocedure van provincie Limburg functioneert. Ook andere actoren dan de commissie komen derhalve aan de orde.

Zoeken