Rekenkamercommissie Noordoostpolder: juridische kwaliteitszorg

Vanuit meerdere raadsfracties in de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder is de wens geuit indringend te kijken naar de juridische kwaliteit die de gemeentelijke organisatie realiseert. Die wens resulteerde in een rekenkameronderzoek naar juridische kwaliteitszorg, waarvan dit rapport de weerslag vormt. De onderzoekers hebben door middel  van documentstudie en interviews een nulmeting gedaan. Vervolgens heeft de rekenkamercommissie aan de hand van een normenkader, genaamd het "Groninger Model", de verschillende aspecten van juridische kwaliteit beoordeeld.

Zoeken