Rekenkamercommissie Woerden: vergunningverlening

In opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Woerden gaat Pro Facto onderzoek naar het beleid van de gemeente ten aanzien van vergunningverlening, hoe aan dit beleid uitvoering wordt gegeven, welke risico’s de gemeente daarbij loopt en of de zorgvuldigheid optimaal is gewaarborgd. Het onderzoek is primair gericht op de verlening van omgevingsvergunningen in de volle breedte. Een omgevingsvergunning kan worden verleend voor diverse activiteiten. Gedacht kan worden aan de activiteiten slopen, bouw, milieu en gebruik in strijd met het bestemmingsplan. Om een ongewenst verlies aan diepgang te voorkomen, heeft de rekenkamercommissie er voor gekozen omgevingsvergunningen die uitsluitend betrekking hebben op de activiteiten bouwen, kappen en aanleggen van een uitrit op voorhand buiten het onderzoek te laten. Dit betekent dat de volgende activiteiten wel worden betrokken in het onderzoek:

  • gebruik in strijd met het bestemmingsplan
  • gebruik van een bouwwerk met het oog op de brandveiligheid
  •  slopen, verstoren of verplaatsen van een monument
  • slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht
  • uitvoeren van een werk geen bouwwerk zijnde (aanlegvergunning)

Zoeken