Rekenkamercommissie Enschede: evaluatie armoedebeleid

In Enschede wonen relatief veel mensen met een armoedeprobleem en hebben die niet genoeg geld voor alle eerste levensbehoeften zoals voedsel, verwarming en medicijnen, zo blijkt uit onderzoek van Pro Facto dat is uitgevoerd in opdracht van de rekenkamercommissie Enschede. In het kader van het onderzoek zijn mensen uit de doelgroep van het Enschedese armoedebeleid geïnterviewd. Deze gegevens zijn afgezet tegen landelijke cijfers. Gebleken is dat het armoedeprobleem in Enschede relatief groot is.

De gemeente heeft volgens het onderzoek het armoedebeleid niet gebaseerd op een grondige analyse van het armoedeprobleem. Als voorbeeld kan gelden dat veel minima een slechte gezondheid hebben, maar dat niet bekend is of die slechte gezondheid door armoede komt of de armoede een gevolg is van een slechte gezondheid. Ook moet de gemeente meer de vinger aan de pols leggen bij de zogenoemde beleidsinstrumenten zoals het formulierenadviespunt. Helpt dat mensen zelfredzaam te maken of maakt het inwoners juist afhankelijk?

De regels voor mensen met een minimuminkomen zijn ingewikkeld en er volgen snel sancties als niet of niet goed aan de eisen wordt voldaan. Volgens de Rekenkamercommissie moeten hulpverleners sneller ingrijpen als ze signalen van fraude krijgen om verdere problemen te voorkomen en moet er meer bekendheid worden gegeven aan de website Geldkompas, de Stichting Present en het Meldpunt huurschuld.

Klik hier om het eindrapport Participeren in noaberschap. Armoede, participatie en beleid in Enschede te downloaden.

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Niko Struiksma.

Zoeken