ZonMw: wils(on)bekwamen in wetgeving en praktijk in de zorg

Pro Facto doet in opdracht van ZonMw (ministerie van VWS) onderzoek naar de positie van wilsonbekwame patiënten en hun vertegenwoordigers.

In het onderzoek, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met prof.mr.dr. J.K.M. Gevers (Universiteit van Amsterdam/AMC), wordt onder meer onderzocht tegen welke problemen hulpverleners oplopen als het gaat om wilsonbekwame patiënten en wat er wel en niet goed gaat. Deze gegevens kunnen worden gebruikt bij het verbeteren van zowel de regelgeving als de uitvoeringspraktijk.


Search