Openbaar Ministerie: beschrijving omgeving en zaakstroom OM fraude, economie en milieu

In opdracht van het Parket-Generaal van het Openbaar Ministerie heeftPro Facto een onderzoek uitgevoerd naar de handhavingsomgeving, de zaakstroom en de benodigde expertise voor het Openbaar Ministerie op het terrein van fraude, economie en milieu. Doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in de wijze waarop het Openbaar Ministerie op deze taakvelden in de toekomst zou kunnen worden georganiseerd. Bijzonder punt van aandacht hierbij was de taakverdeling tussen het Functioneel Parket en de regioparketten. Het rapport is bestemd voor intern gebruik bij het Parket-Generaal.

Search