Vereniging Juridische Kwaliteitszorg: benchmark juridische kwaliteitszorg

In 2000 is de Vereniging Juridische Kwaliteitszorg Lokaal Bestuur, VJK, opgericht. Doel van deze vereniging is een bijdrage te leveren aan de verhoging van de juridische kwaliteit van het lokale openbaar bestuur, waarbij in elk geval ook aandacht wordt geschonken aan het terugdringen van juridisering van het openbaar bestuur. De VJK tracht dit doel te bereiken door het organiseren van periodieke bijeenkomsten, het onderling uitwisselen van ervaringen, het stimuleren van onderzoek, het publiceren over juridische kwaliteitszorg en gerichte communicatie met de leden. De overgrote meerderheid van de leden van de VJK is afkomstig uit gemeentelijke kring.

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de vereniging heeft de VJK door Pro Facto een onderzoek laten uitvoeren naar de stand van zaken op het terrein van juridische kwaliteitszorg bij gemeenten en naar de vraag of de inspanningen van de VJK daarop een positief effect hebben gehad. Ook te verwachten toekomstige ontwikkelingen op het terrein van juridische kwaliteitszorg en de mogelijke rol en positie van de VJK daarbij maken deel uit van het onderzoek.


Search