Rekenkamercommissie Hendrik-Ido-Ambacht: de invoering en uitvoering van de Wmo

Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden. In de Wmo zijn de Wet voorzieningen gehandicapten, de Welzijnswet en het onderdeel huishoudelijke verzorging uit de AWBZ samengebracht. Gemeenten zijn op grond van de Wmo verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning. Maatschappelijke ondersteuning om­vat activiteiten die het mensen mogelijk maken om "mee te doen in de samenleving". Het ministerie van VWS geeft de kaders aan waarbinnen elke gemeente zijn eigen beleid kan maken. Er is voor gemeenten veel beleidsvrijheid.

De rekenkamercommissie van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft onderzoek laten uitvoeren naar de toepassing en uitvoering van de Wmo in deze gemeente. De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek luidde als volgt:

Hoe is de Wmo ingevuld, ingevoerd en ingebed in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht?

De rekenkamercommissie heeft een breed pallet aan (deel)vragen geformuleerd, die te categoriseren zijn in vier thema's:
I.     Invulling en inbedding
II.    Relatie met de maatschappij
III.   Financiën
IV.  Controle

Search