Rekenkamercommissie Olst-Wijhe: Centrumplan

Pro Facto heeft in opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Olst-Wijhe onderzoek gedaan naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het proces rond de herinrichting van het centrum van Olst. Doel was om te leren van het verleden en om aanbevelingen te formuleren voor de toekomst.

Search