Delftse rekenkamer: de opvolging van aanbevelingen

Rekenkamercommissies zijn ingesteld om de kaderstellende, controlerende en volksvertenwoordigende rol van de raad te vergroten. Om dit te bereiken verricht de rekenkamercommissie onderzoek dat wordt gepresenteerd aan de raad. Wanneer hier aanleiding toe is worden aanbevelingen geformuleerd. De mate waarin deze aanbevelingen worden overgenomen en worden vertaald naar de uitvoeringspraktijk, vormt een indicatie voor de mate waarin het werk van de rekenkamercommissie in de praktijk een bijdrage levert aan de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol van de raad. Het is een indicatie voor de vraag of de Rekenkamercommissie effectief is.

De Delftse Rekenkamer (DRK) wil weten in hoeverre de aanbevelingen van de DRK (volledig) worden opgevolgd en uitgevoerd en of de gemeenteraad en het college van B&W de opvolging en uitvoering monitoren, dan wel kunnen monitoren. In andere woorden wil de DRK weten hoe het staat met de doorwerking van de aanbevelingen van rekenkameronderzoeken en met de mate van waarin dit binnen de gemeente wordt gemonitord. Pro Facto gaat dit onderzoeken.

Search