Rekenkamer Brabantse Delta: kerntaken

De rekenkamercommissie wil inzicht krijgen in de kerntaken van het waterschap. Wat zijn wettelijke kerntaken, welke taken worden bestuurlijk tot de kern gerekend en hoe verhoudt dit zich tot de feitelijke taakuitoefening? Op basis van een analyse van de kerntaken wil de rekenkamercommissie een antwoord op de vraag of het waterschap voorbereid is op de toekomst. Pro Facto voert dit onderzoek uit.

Search