WODC: rechtsvergelijkende verkenning - de verwerking van politiegegevens in enkele Europese landen

De Wet politiegegevens (Wpg) vormt in Nederland het kader voor de verwerking van politiegegevens. Hierin is de Europese Richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging (Richtlijn (EU) 2016/680) geïmplementeerd. De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is niet van toepassing op de verwerking van politiegegevens.

De afgelopen jaren hebben zich op twee gebieden ingrijpende ontwikkelingen voorgedaan:

  1. De politie is met steeds meer partijen gaan samenwerken die ook betrokken zijn bij handhaving en bevordering van de veiligheid in Nederland.
  2. Door technologische ontwikkelingen en digitalisering zijn er steeds meer data beschikbaar en is er steeds meer mogelijk met betrekking tot het verwerken van (politie)gegevens.

Onder meer door deze ontwikkelingen loopt  de uitvoering van de politietaken tegen de grenzen van de Wpg aan en is de wet aan herziening toe. Het WODC wil als input voor deze herziening een inventarisatie laten uitvoeren van de manieren waarop maximaal vijf andere Europese landen in wet- en regelgeving vormgeven aan de verwerking van politiegegevens, en hoe die manieren zich verhouden tot Europese basisprincipes. Hoe vinden die landen een evenwicht tussen privacy van burgers en een efficiënte en effectieve uitvoering van politietaken?

Pro Facto gaat dit onderzoek (vanaf februari 2020) uitvoeren in samenwerking met dr. John Smits van Arena Consulting, die samen met ons de Wpg evalueerde in 2013, en met prof. mr. Jeanne Pia Mifsud Bonnici van de Rijksuniversiteit Groningen, die als oprichter en leidinggevende van de Security, Technology & e-Privacy Research Group (STeP) veel onderzoek doet naar de bescherming van persoonsgegevens op het terrein van politie- en veiligheidsvraagstukken.

Search