Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten

Doelgroep en doel
De cursus is bestemd voor medewerkers werkzaam bij de overheid. De deelnemers aan de cursus zijn onder andere juristen en vakinhoudelijke deskundigen. Na het volgen van de cursus zijn de deelnemers op de hoogte van de wijzigingen in de wetgeving.

Programma
Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten

  • Nieuwe regeling in titel 8.4 van de Awb
  • Wijzigingen ten opzichte van oude situatie
  • Gevolgen voor de gemeente
  • Verzoeken om schadevergoeding
  • Competentieverdeling bestuursrechter en civiele rechter
  • Overgangsrecht

Search