Juridische kwaliteitszorg in de gezondheidszorg

Zorgaanbieders zullen doelmatig moeten omgaan met de beschikbare financiële middelen en waar mogelijk incidenten en missers willen vermijden. Pro Facto kan beknopt of uitgebreid onderzoek verrichten naar de wijze waarop bij een zorgaanbieder juridische taken en verantwoordelijkheden belegd zijn. We brengen in kaart hoe de huidige inrichting van de juridische functie er uit ziet (kwantitatief en kwalitatief), in hoeverre de organisatie juridische risico’s loopt en of deze worden onderkend. We doen aanbevelingen over maatregelen om deze risico’s te beheersen c.q. te verminderen en tevens kan geadviseerd worden over aanpassingen van de juridische functie. Veelal met aanzienlijke kostenbesparing tot gevolg!

Wij streven bij deze dienstverlening naar een maximaal leereffect voor de opdrachtgever. Pro Facto neemt juridische vraagstukken bij voorkeur niet over maar helpt de zorgorganisaties om zelf voortaan beter zorg te kunnen dragen voor juridische kwaliteit.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nicolette Woesenburg.

Zoeken