WODC: voorkomen stopformulieren etnisch profileren?

In Engeland en Wales en in de Spaanse gemeente Fuenlabrada worden bij het staande houden van burgers zogenoemde stopformulieren ingezet. Een stopformulier is een formulier waarin een politieagent een aantal gegevens, waaronder de afkomst van de staande gehouden burger, dient in te vullen. In Engeland en Wales wordt het formulier ingevuld wanneer het staandehouden gecombineerd wordt met fouillering (stop and search). In de Spaanse gemeente Fuenlabrada wordt het formulier ingevuld bij zowel fouillering als wanneer om identificatie wordt gevraagd.

In opdracht van het WODC heeft Pro Facto een literatuurstudie uitgevoerd naar het gebruik van stopformulieren in de twee bovengenoemde landen. In deze verkenning is gekeken in hoeverre dergelijke stopformulieren kunnen bijdragen aan het voorkomen en bestrijden van etnisch profileren, met als doel om te kijken of deze maatregel ook bij de Nederlandse politie ingevoerd kan worden. Een belangrijke conclusie van dit verkennende onderzoek is dat het gebruik van stopformulieren (of meer algemeen het registreren van etniciteit bij staandehoudingen) als centraal onderdeel van een pakket van maatregelen een bijdrage kan leveren aan het bestrijden van etnisch profileren. Het gebruik van stopformulieren is in de onderzochte jurisdicties steeds ingevoerd als onderdeel van een geheel aan onderling samenhangende maatregelen. Een onmisbare voorwaarde voor effectieve toepassing van het stopformulier is een professionele houding gericht op het voortdurend verbeteren van de eigen vaardigheden, ook als het gaat om de invulling van de discretionaire ruimte bij proactief optreden. Uiteindelijk gaat het om de politieagent op straat; die moet de beslissing nemen om al dan niet op te treden.

Klik hier om het onderzoeksrapport te downloaden.

Zoeken