Provincie Fryslân: evaluatie interbestuurlijk toezicht

In opdracht van de provincie Fryslân gaan we het interbestuurlijk toezicht op grond van de Wet revitalisering generiek toezicht evalueren. De evaluatie levert een beeld op van de ervaringen van gemeenten en de provincie met het IBT-stelsel in Fryslân en bijdragen aan de doorontwikkeling daarvan. De hoofdvraag van de evaluatie luidt als volgt:

Hoe is het stelsel van IBT in de provincie Fryslân ingericht, hoe functioneerde het interbestuurlijk toezicht in de provincie Fryslân in de afgelopen vijf jaar, wat zijn de ervaringen daarmee van gemeenten en provincie en welke adviezen kunnen worden gegeven over de toekomstige opzet en werking daarvan en wat zijn daarvan de organisatorische consequenties?

 

 

Zoeken