FNV: samenwerking met vakbonden in Caribisch Nederland

De FNV wil, op initiatief van de interne werkgroep Caribbean, verkennen wat de mogelijkheden zijn voor samenwerking met de vakbonden in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). De achtergrond van die wens is een morele verantwoordelijkheid die de vakbond voelt, gelet op de bijzondere status van de bovenwindse eilanden binnen het Koninkrijk. We zijn gelet wegens onze expertise op het terrein van de wetgeving in Caribisch Nederland gevraagd een verkenning uit te voeren van de relevante juridische situatie in Caribisch Nederland op de onderdelen werk, inkomen en sociale zekerheid en een vergelijking daarvan te maken met de situatie op die terreinen in Europees Nederland.

Zoeken