Rekenkamercommissie Haarlem: faillissement welzijnsorganisatie Radius

Met het uitspreken van het faillissement door de rechtbank Haarlem is er op 16 augustus 2007 een einde gekomen aan het bestaan van welzijnsorganisatie stichting Radius. Naar aanleiding daarvan is in de gemeenteraad van de gemeente Haarlem op 6 september 2007 een motie aangenomen waarin de rekenkamercommissie wordt verzocht onderzoek uit te voeren naar de gang van zaken rond de teloorgang van Radius. De rekenkamercommissie besloot dat verzoek te honoreren.

Het onderzoek had als doelstelling het formuleren van aanbevelingen voor verbetering van het toezicht op de bedrijfsvoering van externe organisaties die taken voor de gemeente uitvoeren en daarbij afhankelijk zijn van subsidie van de gemeente.

Search