Rekenkamer Amersfoort: handhaving van de openbare ruimte door BOA's

In opdracht van de rekenkamer Amersfoort gaan we onderzoek uitvoeren naar de handhaving van de openbare ruimte door BOA's. De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: Hoe functioneert de inzet van boa’s bij handhaving in de openbare ruimte, wat zijn de ervaringen van inwoners daarmee en hoe verloopt de samenwerking met de burgemeester, de politie en andere organisaties?

Zoeken