Rekenkamercommissie Meppel: subsidiebeleid

De rekenkamercommissie Meppel laat door Pro Facto en Lexnova onderzoek doen naar het gevoerde subsidiebeleid. Achtergrond is dat de gemeenteraad inzicht wil krijgen in de manier waarop het subsidiebeleid is vormgegeven. Ook wil de raad weten tot welke resultaten dat in de praktijk leidt. Het gaat daarbij niet alleen om het meten van prestaties en effecten, maar (vooral) ook om het handelen in tijden van financiële krapte (bezuinigingen) en de rol die de raad inneemt met betrekking tot het subsidiebeleid.

Zoeken