RIEC Den Haag: bestuurlijk afpakken

Pro Facto is door het RIEC Den Haag gevraagd om een handreiking voor gemeenten te ontwikkelen en daarin kennis op te nemen over de wijze waarop gemeenten hun bestuurlijke aanpak van ondermijning hebben vormgegeven. De handleiding moet vooral inzicht geven in hoe bestuurlijke interventies tot stand komen. Daarbij gaan we ervan uit dat een interventie altijd begint met een signaal dat de gemeentelijke organisatie bereikt. In dit onderzoek kijken we in het bijzonder naar de interventie bestuurlijk afpakken. Daarmee kan gedacht worden aan het terugvorderen/incasseren van openstaande gemeentelijke vorderingen zoals niet-betaalde boetes, lasten onder dwangsom of onterecht verstrekte uitkeringen. Het doel van de handleiding is om die stappen te onderzoeken, te beschrijven en best practices op te halen waar andere gemeenten van kunnen leren.

Zoeken