RKC Noordoostpolder: aanpak ondermijning

De aanpak van ondermijning door de gemeente Noordoostpolder is onder de maat, zo concludeert de gemeentelijke rekenkamer na onderzoek door Pro Facto. Dat kan deels verklaard worden door de onderbezetting in 2022, maar verder blijkt uit de gesprekken dat het bestuur en de ambtelijke leiding weinig urgentie voelen voor de aanpak van ondermijning. De verantwoordelijken binnen het college nemen ook niet het voortouw bij de aanpak van ondermijning, waardoor het college ondermijning niet of nauwelijks als een reëel probleem ervaart. Bovendien voorkomt dit dat collegeleden een rol voor zichzelf gaan zien. Het bewustzijn van de problemen rond ondermijning ontbreekt ook bij een substantieel deel van de gemeenteraad.

Het rapport kan HIER gedownload worden.

Zoeken