haarlem

  • De door de rekenkamercommissie geformuleerde probleemstelling luidde als volgt:

    Wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen rond de planvorming en –ontwikkeling van het pro­ject stadion Oostpoort en in hoeverre voldoet het project aan de normen van deug­delijke projectrealisatie?...

  • Met het uitspreken van het faillissement door de rechtbank Haarlem is er op 16 augustus 2007 een einde gekomen aan het bestaan van welzijnsorganisatie stichting Radius. Naar aanleiding daarvan is in de gemeenteraad van de gemeente Haarlem op 6 september 2007 een motie aangenomen waarin de

    ...

Search