Wij zoeken enthousiaste, dynamische en ondernemende collega's!

De grootste juridische en bestuurskundige dienstverlener van Noord-Nederland

Pro Facto en Bout Advocaten hebben hun krachten gebundeld en bieden een nieuwe vorm van dienstverlening aan. Alle juridische en bestuurskundige expertise via één loket (aan de Ossenmarkt). Lees meer...

De grootste juridische en bestuurskundige dienstverlener van Noord-Nederland
Pilot Spreekuurrechter is een "gekwalificeerd succes"

Pilot Spreekuurrechter is een "gekwalificeerd succes"

Op 1 oktober 2016 is de Rechtbank Noord-Nederland een pilot gestart met de Spreekuurrechter. Deze nieuwe en experimentele procedure Spreekuurrechter beoogt snel en laagdrempelig contact met de rechter te bieden...

Evaluatie en actualisatie Regiovisie Groningen-Assen

Evaluatie en actualisatie Regiovisie Groningen-Assen

De Regio Groningen-Assen (RGA) is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen elf gemeenten en de provincies Groningen en Drenthe. Sinds de start van de samenwerking in 1996 heeft de RGA talrijke investeringen...

24-uurs bed-bad-brood-opvang met begeleiding biedt de beste kansen op vertrek vreemdelingen

24-uurs bed-bad-brood-opvang met begeleiding biedt de beste kansen op vertrek vreemdelingen

Tussen het Rijk en de gemeenten is in de afgelopen jaren stevig discussie gevoerd over de wenselijkheid van het bieden van gemeentelijke opvang aan uitgeprocedeerde vreemdelingen in zogeheten bed-bad-broodlocaties. Pro...

De wet 'medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen' kan beter; zorgen over proefpersooninformatie, infrastructuur en toekomstbestendigheid

De wet 'medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen' kan beter; zorgen over proefpersooninformatie, infrastructuur en toekomstbestendigheid

In 2017 werd de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) voor de derde keer geëvalueerd. Hoofddoel van de WMO is het bieden van voldoende bescherming aan proefpersonen tegen risico’s en...

« »

Search