Juridische ondersteuning op het gebied van het gezondheidsrecht

Het correct implementeren en naleven van financieringswetgeving, kwaliteitseisen, toezichtnormering en patiëntenwetgeving vormt voor veel zorgaanbieders een uitdaging. Pro Facto kan hierbij op verschillende manieren behulpzaam zijn.

Wij kunnen protocollen, reglementen en voorlichtingsmateriaal opstellen of aanpassen en daarmee wetgeving voor de zorg vertalen naar de dagelijkse praktijk voor hulpverleners en/of cliënten.

Pro Facto ondersteunt ook klachtsecretariaten en geschillencommissies in de zorg. Ervaren medewerkers worden als externe klachtenfunctionaris en/of als ambtelijk secretaris ingezet. Dit kan structureel, maar ook ad hoc in tijden van drukte. Een klachtenfunctionaris van Pro Facto kan als onpartijdige, onafhankelijke derde een klacht over de zorg onderzoeken en zal op laagdrempelige wijze trachten deze door bemiddeling op te lossen.

Bij kortere specifieke vragen kunnen wij een helpdesk/vraagbaakfunctie vervullen. Met name voor kleine en middelgrote zorgaanbieders die geen jurist in dienst hebben kan dit uitkomst bieden en helpen om fouten en missers te voorkomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nicolette Woestenburg.

Zoeken