Bezwaar en (hoger) beroep

Bezwaar en hoger beroep

Onze specialisten zijn gespecialiseerd in het bestuursrecht en de Wet open overheid. Dagelijks adviseren en procederen zij over zaken waar publieke rechtspersonen en bestuursorganen mee te maken hebben. Daarbij wordt rekening gehouden met de publieke taak en de verantwoordelijkheden van bestuursorganen ten aanzien van het algemeen belang, zorgvuldigheid en transparantie.

In het kader van de Woo komen verschillende juridische expertises samen. Daarbij kunt u denken aan het bestuursrecht, het privacyrecht maar ook de openbare orde en veiligheid. Verder spelen bij de een Woo-verzoek vaak tegenstrijdige belangen waaraan enerzijds dient te worden tegemoetgekomen maar die anderzijds ook dienen te worden beschermd.

Ons team van specialisten heeft ruime ervaring met procederen, het afhandelen van diverse omvangrijke Woo-verzoeken en het opstellen van besluiten. Er is binnen ons team dus veel deskundigheid en expertise om uw overheidsorgaan bij te staan in geschillen met betrekking tot de Woo. In het kader van de Woo ondersteunen en staan wij u graag bij in onder andere de volgende juridische procedures:

  • Bezwaarprocedure
  • Voorlopige voorzieningsprocedure
  • (Hoger)beroepsprocedure 
  • Ingebrekestelling bij niet-tijdig beslissen

Daarnaast kunnen onze specialisten u ondersteunen bij het opstellen van (conceptbesluiten) op een ingediend Woo-verzoek en kunnen onze specialisten uw Woo-coördinator ondersteunen. Zie daarvoor ook de pagina Juridisch advies. Ook voor allerhande (juridische) vragen over de Woo kunt u bij onze specialisten terecht. Het behandelen van bezwaarschriften en het ondersteunen van bezwaaradviescommissies is een kernactiviteit van Pro Facto; klik hier voor meer informatie daarover. 

Chantal Ridderbos-Hovingh

uw contactpersoon
Chantal Ridderbos-Hovingh

Chantal is onze contactpersoon inzake de Woo.
Meer informatie over haar vindt u hier.
050 313 98 53

Mail Chantal over de Woo

Zoeken