Raad Groningen mist zicht op samenwerkingsverbanden

De rekenkamercommissie van de gemeente Groningen heeft onderzoek laten uitvoeren naar de samenwerkingsverbanden van de gemeente. Dit zijn veelal zelfstandige rechtspersonen waar de gemeente al dan niet gedeeltelijk aandeelhouder en/of participant en/of financier is. Het gaat daarbij niet alleen om verbonden partijen, maar ook om subsidierelaties en overeenkomsten die met andere partijen zijn aangegaan. Het onderzoek, dat is uitgevoerd door Byond in samenwerking met Anna Sibma van Pro Facto, heeft zich met name gericht op de meer risicovolle samenwerkingsverbanden, zowel financieel als beleidsmatig. Daarvoor zijn drie cases gekozen waar op is ingezoomd, het Groninger Museum, Martiniplaza en het OV-bureau. In het onderzoeksrapport wordt geconcludeerd dat de samenwerkingsverbanden weinig aan de orde komen in de raad, en als ze al aan de orde komen, dan is dat vaak naar aanleiding van acute financiële problemen. Verder komt uit het onderzoek naar voren dat de gemeente een versnipperd totaalinzicht heeft in de samenwerkingsverbanden en in de doelen die daarmee worden gerealiseerd. Ook zijn de risico's die de gemeente met de diverse samenwerkingsverbanden loopt onvoldoende in beeld.

Klik hier om het onderzoeksrapport te downloaden.

Pro Facto Tweets

Search