Symposium Jeugdzorg: gegevensuitwisseling en privacy

Meer dan vijftig mensen waren 13 juni jl aanwezig bij het door Pro Facto georganiseerde symposium over gegevensuitwisseling en privacy op het gebied van jeugdzorg.

Door Heinrich Winter, directeur van Pro Facto en hoogleraar bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, werd hen allereerst een drietal stellingen voorgelegd over het voorafgaand aan gegevensuitwisseling betrekken van de betrokkene, het informeren van de betrokkene en de rol van de gemeenteraad bij gegevensuitwisseling.

Martin Sitalsing, directeur-bestuurder bij Bureau Jeugdzorg Groningen en voormalig korpschef van de politie Twente schetste tien punten die naar zijn mening van belang zijn voor de discussie. Het ging daarbij om dilemma's die optreden in de praktijk van gegevensuitwisseling, zoals het dilemma tussen het vermijden van risico's en het maximeren van de eigen vrijheid en het dilemma tussen enorme technische en digitale mogelijkheden en het belang van privacybescherming. Sitalsing deed het voorstel terughoudend te zijn met het delen van alle informatie door alle betrokken professionals. In plaats daarvan zouden per individuele case twee professionals moeten worden aangewezen die verantwoordelijk zijn voor een goede gegevensdeling met privacywaarborgen: een inhoudelijke deskundige en een onafhankelijke persoon vanuit de gemeente.

Anna Sibma, senior adviseur van Pro Facto, praatte de aanwezigen bij over de kabinetsvisie op de gegevensverwerking in het sociale domein. Ook ging zij in op succesfactoren voor gegevensuitwisseling en privacy. Haar presentatie is hier te downloaden.

De gemeente Leeuwarden is één van de vijf Living Labs in Nederland. Dit zijn gemeenten die experimenteren met oplossingen voor informatievoorziening in het sociaal domein. In Leeuwarden ligt de focus op privacy. Tea Bouma, projectleider gegevensuitwisseling en privacybescherming, en Fettje Nolles, teamleider wijkteam, vertelden over hun werkwijze en ervaringen. Hun presentatie is hier te downloaden.

Ondersteuning gewenst?
Pro Facto kan u op verschillende manieren ondersteunen bij de gegevensuitwisseling en privacybescherming in het sociaal domein. Lees hier meer over de mogelijkheden.

Meer weten?
Als u vragen heeft over dit onderwerp of over onze mogelijkheden om u te ondersteunen, kunt u contact opnemen met Anna Sibma.

Pro Facto Tweets

Search