WODC: evaluatie Veiligheidswet BES

De Veiligheidswet BES gaat in op de politie, brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Voor de politie gaat de wet alleen in op de taak en samenstelling. De inrichting, de organisatie, het gezag en het beheer van de politie is geregeld in de Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De inrichting, de organisatie, het gezag en het beheer van de brandweerzorg zijn wel geregeld in de Veiligheidswet BES. Pro Facto gaat de wet in samenwerking met de University of Curacao (Annemarie Marchena-Slot, Johan Oldenboom en Gerald Simmons-de Jong) evalueren.

De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt:

Hoe functioneert de Veiligheidswet BES gelet op de per 10-10-10 geformuleerde uitgangspunten en doelstellingen, welke knelpunten zijn te onderscheiden en in hoeverre is de wet toekomstbestendig, mede gelet op de huidige en toekomstige ontwikkelingen in het veiligheidsdomein en de bevindingen van de onlangs geëvalueerde Wet Veiligheidsregio’s?

In het kader van het onderzoek houden we zo'n veertig interviews met betrokkenen in vooral Carbisch Nederland. Daarnaast organiseren we op de eilanden een aantal case study's over crisisbeheersing en rampenbestrijding.

 

Pro Facto Tweets

Search