We gaan de Wet inzake de bloedvoorziening evalueren

De Wet inzake de bloedvoorziening (Wibv) heeft als doelstellingen het verzekeren van de kwaliteit, veiligheid en beschikbaarheid van bloed en bloedproducten. Uitgangspunt van de wet is nationale zelfvoorziening met vrijwillig om niet gegeven bloed. In opdracht van ZonMw gaat Pro Facto deze wet evalueren.

De Wibv is van toepassing op kort houdbare ‘bloedproducten’ en op ‘tussenproducten’. Bij bloedproducten gaat het om het bloed zelf dan wel daaruit afgescheiden bestanddelen, zoals volbloed, rode bloedcellen, bloedplaatjes en plasma. Bloedbestanddelen die worden gebruikt voor transfusiedoeleinden of die verwerkt zullen worden tot lang houdbare bloedproducten zijn tussenproducten. Lang houdbare bloedproducten, te weten uit bloedplasma bereide geneesmiddelen, zoals stollingsfactoren, immunoglobulinen en albumine, vallen onder de Geneesmiddelenwet. Bloedproducten waarop de Wibv en de Geneesmiddelenwet niet van toepassing zijn, vallen onder de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal (Wvkl).

Het onderzoek ziet in algemene zin op de vraag of de huidige wet- en regelgeving toereikend is om de veiligheid en kwaliteit van de bloedtransfusieketen te kunnen garanderen. Het onderzoek bestaat uit een combinatie van juridische en empirische onderzoeksmethoden, die na een verkennende fase gelijktijdig en in nauwe samenhang zullen worden uitgevoerd. In deze evaluatie ligt sterk de nadruk op het bevragen van ziekenhuizen en andersoortige organisaties zoals ZBC’s in verband met het door hen opslaan, testen en distribueren van bloed en bloedbestanddelen door ziekenhuizen en andere organisaties. Hiertoe wordt een vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder deze (ziekenhuis)organisaties aangevuld met enkele interviews. Daarnaast worden relevante organisaties, waaronder IGZ, Sanquin, en enkele belangenorganisaties bevraagd.

Voor ZonMw evalueerden we eerder al onder meer de Embryowet, de Wet foetaal weefsel en de Wet BIG.

 

 

Pro Facto Tweets

Search