Twee nieuwe opdrachten van ZonMw

We hebben twee mooie nieuwe opdrachten verworven van ZonMw. Samen met het AMC gaan we de Wet afbreking zwangerschap (de 'Abortuswet') evalueren en samen met het VUmc de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Klik op de links voor meer informatie over de twee wetten en de uit te voeren evaluaties.

Zoeken