Geslaagd congres evaluatie Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting!

Gisteren (29 oktober 2019) vond ons congres over de tweede evaluatie van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb) plaats. We kijken terug op een geslaagde middag met erg betrokken sprekers en publiek vanuit verschillende hoeken: donorkinderen, ouders, donoren, klinieken, belangenorganisaties, Fiom, ministerie en Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB).

In drie blokken presenteerden de onderzoekers de bevindingen, met telkens een reactie van een spreker vanuit het veld en ruimte voor vragen en discussie.

  • Nicolette Woestenburg (senior onderzoeker bij Pro Facto) ging in op de uitvoering van de Wdkb in de praktijk, en dan met name de registratie van donorgegevens door klinieken. Ties van der Meer, voorzitter van Stichting Donorkind, reageerde daarop.
  • Jo Dorscheidt (universitair docent gezondheidsrecht, RUG) en Mark de Hek (advocaat in de lopende rechtszaak van een donorkind tegen ziekenhuis Rijnstate) deden een beknopte juridische analyse van de uitgangspunten van de wet, met een focus op kinder- en mensenrechten.
  • Tot slot vertelde Brenda Frederiks (universitair docent gezondheidsrecht, Amsterdam UMC) over de rol van de SDKB; Ferdi Haartsen (secretaris van de SDKB) vulde dat aan met de aanstaande wijziging van de Wdkb en hoe de SDKB de aanbevelingen van de wetsevaluatie op gaat pakken.

Dank aan alle aanwezigen voor de enthousiaste deelname!

Zoeken