Wetsevaluatie medisch onderzoek met mensen en evaluatie van Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)

Wetsevaluatie medisch onderzoek met mensen en evaluatie van Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)

Medisch-wetenschappelijk onderzoek, zoals het testen van medicijnen, wordt in sommige gevallen uitgevoerd met proefpersonen. De Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO) stelt regels voor dit type onderzoek, met als doel proefpersonen te beschermen zonder de wetenschapsbeoefening onevenredig te belemmeren. Onderzoek dat ‘WMO-plichtig’ is moet vooraf worden getoetst door een erkende Medisch-Ethische Toetsings Commissie (METC) of door de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO). Inmiddels vindt een deel van de toetsing van onderzoeksvoorstellen op grond van de WMO plaats conform Europese regels. De invloed van Europese regels neemt naar verwachting alleen maar toe.

De CCMO is in het leven geroepen op basis van artikel 14 van de WMO. De CCMO is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan zonder rechtspersoonlijkheid. De CCMO heeft de volgende taken:

  1. Toezichthouder op de 16 erkende METC’s
  2. Zelf toetsen van onderzoeksplannen voor medisch onderzoek voor bepaalde in de wet aangewezen onderwerpen
  3. Het afhandelen van administratief beroep als een indiener het niet eens is met een besluit van een erkende METC
  4. Registratie bijhouden van al het medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.

Pro Facto gaat in samenwerking met de Erasmus Universiteit/het Erasmus MC, de Universiteit Leiden/het LUMC en de Rijksuniversiteit Groningen de alweer vierde evaluatie van de wet uitvoeren. Tegelijkertijd onderzoeken we het functioneren van de CCMO met het oog op haar wettelijke taken onderzocht. Daarbij brengen we ook de doeltreffendheid en doelmatigheid van de CCMO en de relatie met stakeholders in kaart.

Bij de uitvoering van de vierde evaluatie van de wet bouwen we voort op op de drie eerdere evaluaties en gerelateerd onderzoek, relevante wetten en regels en rechtspraak. De evaluatie is gericht op het analyseren van de toekomstbestendigheid van de wet, mede gezien de toename aan Europese regels over dit onderwerp.

 

Zoeken