Aanpak ondermijning geen prioriteit bij de gemeente Amersfoort

De gemeente Amersfoort heeft zijn regierol bij de aanpak van ondermijning de afgelopen jaren onvoldoende waargemaakt. Vooral het gebrek aan capaciteit en richtinggevend beleid zorgen ervoor dat de gemeente onvoldoende is opgewassen tegen de uitdagingen waarvoor ze gesteld staat. Daarnaast heeft de gemeente onvoldoende zicht op de aard en omvang van ondermijnende criminaliteit.

Dit blijkt uit het rapport Investeren en regisseren dat Pro Facto heeft opgesteld voor de Rekenkamer Amersfoort.

Gemeenten hebben een regierol op het gebied van de aanpak van ondermijning. De regierol houdt onder meer in dat de gemeente inzicht heeft in ondermijning in de gemeente, er een lokale structuur is waarbinnen goed wordt samengewerkt met veiligheidspartners (zoals de politie) en de samenwerking bij gezamenlijke activiteiten in goede banen wordt geleid. De gemeente heeft deze regierol in de afgelopen jaren onvoldoende waargemaakt. Vooral het gebrek aan capaciteit en richtinggevend beleid en uitvoeringsplannen, maar ook onvoldoende zicht op de aard en omvang zorgen ervoor dat de Amersfoortse aanpak onvoldoende is opgewassen tegen de uitdagingen waarvoor ze gesteld staat.

Gelet op de hoeveelheid werkzaamheden en de omvang van de ondermijningsproblematiek schiet de beschikbare ambtelijke capaciteit in Amersfoort tekort. Dat betekent dat degenen die zich bezighouden met de aanpak van ondermijning moeten roeien met de riemen die ze hebben. Het goed kunnen invullen van de regierol schiet er bij in en ook beleidsontwikkeling blijft achter. De uitwerking in uitvoeringsprogramma’s ontbreekt. Dat leidt tot een werkwijze waarbij onvermijdelijk de waan van de dag leidend is.

De gemeente Amersfoort heeft beperkt zicht op ondermijnende criminaliteit in de gemeente. Hierdoor beperkt de aanpak zich tot symptoombestrijding. De gemeente leunt voor zijn informatiepositie vooral op de politie, terwijl gemeenten over talrijke informatiebronnen beschikken die een bijdrage kunnen leveren aan het zicht op de aard en omvang van ondermijning. Dat deze bronnen nog onvoldoende benut worden bij de aanpak van ondermijning hangt deels ook samen met het gebrek aan capaciteit.

Klik hier om het rapport te downloaden. 

Zoeken