Rekenkamercommissies Elburg, Nunspeet, Oldebroek, Putten: inhuur van derden

De inhuur van derden is voor gemeenten financieel en beleidsmatig van belang. Daarnaast heeft het onderwerp maatschappelijke waarde: een gemeente moet immers transparant kunnen maken hoe de publieke middelen worden besteed. Met een onderzoek naar de inhuur van derden wilden de rekenkamercommissies van de gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten per gemeente inzicht ge­ven in de omvang en de kosten van de inhuur, de werkwijze die wordt gevolgd bij inhuur en de mate waarin de inhuur voldoet aan de gestelde of de te stellen eisen. Het onderzoek kende de volgende centrale onderzoeksvraag:

Hoe vindt de inhuur van derden bij de gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten plaats, welke kosten zijn daarmee gemoeid en hoe wordt hierover verantwoording afgelegd?

 

Pro Facto Tweets

Search