Rekenkamercommissie Hendrik-Ido-Ambacht: de maatschappelijke effecten van subsidies

Met het verstrekken van subsidies zijn grote maatschappelijke, politieke en financiële belangen gemoeid. De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht verstrekt jaarlijks ongeveer € 3,8 miljoen aan subsidies. Door het verstrekken van subsidies kan een gemeente instellingen en organisaties stimuleren bepaalde activiteiten te verrichten zodat de gemeentelijke beleidsdoelen worden behaald. Hierbij is vrijwel altijd sprake van een wederkerig belang. De gemeente wil bepaalde doelen behalen, terwijl de instelling haar activiteiten graag wil uitvoeren. Uiteindelijk is dit in het belang van de  burger. Het effect van een subsidie kan zijn dat een sportvereniging kan blijven bestaan, dat de contributie voor minder draagkrachtige leden laag kan blijven, et cetera. In opdracht van de rekenkamercommissie van Hendrik-Ido-Ambacht onderzoekt Pro Facto de volgende centrale onderzoeksvraag: Wat zijn de maatschappelijke effecten van de Wmo- en welzijnssubsidies en in welke mate zijn de subsidies doelmatig en doeltreffend?

Pro Facto Tweets

Search