Rekenkamercommissies Gaasterlân-Sleat, Lemsterland, Opsterland, Skarsterlan: jeugd- en jongerenbeleid

De gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland, Opsterland en Skarsterlân besteden allemaal aandacht aan jeugd in hun programmabegroting en het lokale gezondheidsbeleid. Daarnaast hebben enkele gemeenten integraal jeugdbeleid vastgesteld en is er beleid over bijvoorbeeld alcohol en drugs.

De gemeenteraden vragen regelmatig naar het effect van het gevoerde beleid. Dit was reden voor de rekenkamer van Gaasterlân-Sleat en de rekenkamercommissies van de gemeenten Lemsterland, Skarsterlân en Opsterland om onderzoek te doen naar het jeugd- en jongerenbeleid.

De centrale doelstelling van het onderzoek is erop gericht om inzicht te krijgen in de effecten van het jeugdbeleid in deze gemeenten. De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt:

Hoe is het jeugdbeleid van de gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland, Skarsterlân en Opsterland tot stand gekomen en uiteindelijk vormgegeven, op welke wijze wordt daaraan uitvoering gegeven en worden de doelstellingen van het beleid gerealiseerd?

Pro Facto Tweets

Search