Rekenkamercommissie Haren: besluitvorming bij grote projecten

In opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Haren gaat Pro Facto onderzoek uitvoeren naar de besluitvorming rond investeringsbeslissingen in het kader van de nieuwbouw van het gemeentehuis en de verplaatsing van sportvelden. De focus van het onderzoek ligt op de periode van het initiatief voor het project tot het besluit over de uitvoering van het project; de investeringsbeslissing. De uitvoering zelf en de afsluiting van het project zijn nadrukkelijk geen onderwerp van onderzoek. Ook de inhoud van de projecten is geen direct onderwerp van onderzoek. Het onderzoek ziet uitsluitend op het besluitvormingsproces van initiatief tot investeringsbeslissing.

Met het onderzoek wordt beoogd duidelijke handvatten te bieden voor de gemeenteraad en het college over de do's en dont's bij de besluitvormingsprocessen met betrekking tot investeringsbeslissingen inzake grote projecten. De leerfunctie van het te verrichten onderzoek neemt een prominente plek in in de onderzoeksopzet.

Pro Facto Tweets

Search