Rekenkamercommissie Deventer: inhuur van externen

De rekenkamercommissie van de gemeente Deventer laat onderzoek uitvoeren naar de inhuur van externen in deze gemeente. In de eerste helft van 2008 is door Concerncontrol een doelmatigheidsonderzoek uitgevoerd naar de inhuur van personeel van derden. De rekenkamercommissie neemt dit onderzoek als uitgangspunt en ziet het onderhavige onderzoek als een follow-up: wat is er met de aanbevelingen gedaan en wat is daarvan terecht gekomen. Een extra onderdeel van dit onderzoek is de sturing door de raad op inhuur van derden. Pro Facto voert het onderzoek uit.

Pro Facto Tweets

Search