Rekenkamercommissie Uitgeest: kaderstelling door de raad

Kaderstelling, controle en volksvertegenwoordiging zijn de kernrollen van de gemeenteraad. De rekenkamercommissie van de gemeente Uitgeest wil een onderzoek (laten) uitvoeren waarin de invulling van de kaderstellende rol van de gemeenteraad centraal staat. De centrale vraagstelling luidt als volgt: Op welke wijze geeft de gemeenteraad van Uitgeest invulling aan zijn kaderstellende en controlerende rol?

Pro Facto Tweets

Search