Rekenkamercommissie Hillegom, Noordwijkerhout en Lisse: subsidiebeleid

De rekenkamercommissie van de gemeenten Hillegom, Noordwijkerhout en Lisse heeft besloten de vormgeving en uitvoering het subsidiebeleid van deze gemeenten tegen het licht te houden en daarbij specifiek te focussen op subsidies die gericht zijn op het ouderenbeleid. De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: Wat is de totale omvang van de subsidieverstrekkingen in de gemeenten Hille-gom, Noordwijkerhout en Lisse, zijn het beleid en de uitvoering rechtmatig, doelmatig en doeltreffend en hoe vindt de sturing door de gemeenteraden plaats?

Pro Facto Tweets

Search