rekenkameronderzoek

rekenkameronderzoek

Titel Publicatiedatum
Rekenkamercommissie Veendam: beleid en uitvoering van de Wmo 2015 14 november 2016
Delftse Rekenkamer: openbare orde en veiligheid bij evenementen 08 oktober 2016
Rekenkamercommissie Papendrecht: toezicht en handhaving 29 augustus 2016
Rekenkamercommissies Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen: evaluatie van het op jongeren gericht alcohol- en drugsbeleid 28 april 2016
Rekenkamercommissie Tynaarlo: privacy in het sociaal domein 01 april 2016
Rekenkamercommissie waterschap Zuiderzeeland: vergunningverlening en handhaving 01 april 2016
Rekenkamercommissie Dalfsen: inhuur van derden 22 maart 2016
Rekenkamercommissie De Ronde Venen: verhouding tussen raad en college 01 februari 2016
Rekenkamercommissie Harlingen: evaluatie klantcontactcentrum 18 september 2015
Rekenkamercommissie Urk: tegen windmolens gevochten! 08 september 2015
Rekenkamer Leeuwarden: bestuurlijke samenvoeging Boarnsterhim met Leeuwarden - lessen voor de toekomst 01 september 2015
Rekenkamercommissie Littenseradiel: evaluatie accommodatiebeleid 14 juli 2015
Rekenkamercommissie Tynaarlo: toezicht en handhaving 13 mei 2015
Rekenkamercommissie Edam-Volendam: effectiviteit van subsidies 10 april 2015
Rekenkamercommissie West-Brabant: verbonden partijen 15 februari 2015
Rekenkamercommissie Loon op zand: governance bij samenwerking 11 februari 2015
Rekenkamercommissie Leek-Marum-Zuidhorn: verbonden partijen 11 december 2014
Rekenkamercommissie Hoogeland: bestuurlijke informatie 05 december 2014
Rekenkamercommissie Enschede: evaluatie armoedebeleid 05 december 2014
Rekenkamercommissie Rheden: effectiviteit subsidies 15 september 2014
Rekenkamer Brabantse Delta: kerntaken 27 juni 2014
Ommelander Rekenkamer: de uitvoering van het subsidiebeleid 27 juni 2014
Rekenkamercommissie Woerden: effectiviteit van subsidies 31 maart 2014
Rekenkamercommissie Amersfoort: de afhandeling van klachten en bezwaren 12 februari 2014
Rekenkamercommissie Veenendaal: verbonden partijen 13 januari 2014
Delftse rekenkamer: de opvolging van aanbevelingen 13 december 2013
Rekenkamercommissie Heerenveen en Opsterland: de inhuur van externen 23 mei 2013
Rekenkamercommissie Midden-Drenthe: verzelfstandiging openbaar primair onderwijs 23 mei 2013
Rekenkamercommissie Leiden: effectmeting van subsidies 23 mei 2013
Rekenkamer Groningen: verbonden partijen 11 april 2013

Zoeken