veiligheid, justitie en politie

veiligheid, justitie en politie

Titel Publicatiedatum
WODC: rechtsvergelijkende verkenning - de verwerking van politiegegevens in enkele Europese landen 10 december 2019
Gemeente Rotterdam: evaluatie toepassing artikel 13b Opiumwet 10 december 2019
WODC: evaluatie Wet positie en toezicht advocatuur 05 september 2019
WODC: aanpak openstaande vrijheidsstraffen 23 juli 2019
Provincie Noord-Holland: pilots gemeentelijke weerbaarheid tegen ondermijning 02 juli 2019
Rekenkamercommissie Borger-Odoorn: ondermijning 02 juli 2019
Ministerie van J&V: doelgroepenanalyse en customer journey rechtsbijstand 30 april 2019
Bestuurlijk Omgevingsberaad: kosten drugsdumpingen op particuliere grond 09 april 2019
Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen: strategische toekomstverkenning 21 maart 2019
Politie en Wetenschap: aard en omvang georganiseerde criminaliteit in de Noordelijke zeehavens 21 maart 2019
WODC: evaluatie Wet biometrie in de vreemdelingenketen 28 september 2018
WODC: evaluatie Wet beperking oplegging taakstraffen 24 januari 2018
Raad voor de Rechtspraak: evaluatie Spreekuurrechter 04 december 2017
WODC: evaluatie regeling DNA-verwantschapsonderzoek 13 november 2017
WODC: evaluatie Wet toelating en uitzetting BES 08 mei 2017
WODC: vorm en inhoud van gemeentelijke noodopvang en de invloed daarvan op vrijwillige terugkeer 04 april 2017
Delftse Rekenkamer: openbare orde en veiligheid bij evenementen 08 oktober 2016
WODC: evaluatie Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen 29 augustus 2016
WODC: voorkomen stopformulieren etnisch profileren? 23 augustus 2016
WODC: beïnvloeding en ondermijning lokaal bestuur met een crimineel oogmerk 31 mei 2016
WODC: doorlooptijden in de strafrechtketen 25 mei 2016
WODC: de escortbranche; naleving, toezicht op en handhaving 25 mei 2016
Rekenkamercommissies Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen: evaluatie van het op jongeren gericht alcohol- en drugsbeleid 28 april 2016
WODC: de juridische positie van de politie 22 maart 2016
WODC: evaluatie Wet biometrie 22 maart 2016
WODC: herhalingsmeting bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit 28 november 2015
Gemeente Capelle aan den IJssel: evaluatie woonoverlast 14 juli 2015
MInisterie van BZK: wetgeving in Caribisch Nederland 06 januari 2015
WODC: financiële evaluatie College voor de Rechten van de Mens 05 december 2014
WODC: tariefregulering in de advocatuur 08 juli 2014

Zoeken