veiligheid, justitie en politie

veiligheid, justitie en politie

Titel Publicatiedatum
WODC: tariefregulering in de advocatuur 08 juli 2014
WODC: sturing van de Nationale politie 08 juli 2014
WODC: de Wet Bibob en het eigen onderzoek van bestuursorganen 12 februari 2014
ZonMw: gedwongen zorg bij jeugdigen en volwassenen 24 januari 2014
WODC: Glazen privacy. Knelpuntenonderzoek uitvoering Wet politiegegevens (Wpg) 23 september 2013
WODC: Weten wat er speelt. De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid 23 september 2013
WODC: effectiviteit politiedenktank 'Pearls in policing' 03 september 2013
WODC: bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit 24 mei 2013
CJIB: 'Een factuurtje uit Leeuwarden'. De invloed van legitimiteit op het nalevings- en betalingsgedrag van CJIB-debiteuren. 04 oktober 2012
WODC: evaluatie van de Wet Mbveo ('Voetbalwet') 04 september 2012
WODC: evaluatie experiment uitbesteding van forensisch onderzoek aan particuliere instituten 05 juli 2012
Politie en wetenschap: de organisatie van de opsporing van cybercrime 29 juni 2012
Raad voor de Rechtspraak: comparities in kantonzaken 30 januari 2012
Ommelander Rekenkamer: handhaving van de openbare orde in Veendam, Slochteren en Hoogezand-Sappemeer 22 juli 2011
Rekenkamercommissies Gaasterlân-Sleat, Lemsterland, Opsterland, Skarsterlan: jeugd- en jongerenbeleid 27 mei 2011
Rekenkamercommissie Urk: integraal veiligheids- en jeugdbeleid 13 mei 2011
Rekenkamercommissie Zwartewaterland: integrale handhaving 01 februari 2011
WODC: rechtsbescherming van uithuisgeplaatsten 01 februari 2011
Openbaar Ministerie: beschrijving omgeving en zaakstroom OM fraude, economie en milieu 31 januari 2011
WODC: toegang tot advocaten; een kwalitatief onderzoek naar belemmeringen in de toegang tot advocaten voor betalende particulieren en MKB-bedrijven 31 januari 2010
WODC: Wat niet weet, wat niet deert; naar de werking van de Wet bescherming persoonsgegevens in de praktijk 01 februari 2008
Politie en wetenschap: wat niet weet, wat niet leert. Over de kennisfunctie bij de politie. 31 januari 2007

Zoeken