wetsevaluatie

wetsevaluatie

Titel Publicatiedatum
WODC: evaluatie Wet biometrie in de vreemdelingenketen 19 september 2023
WODC: evaluatie Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding 22 augustus 2023
WODC: oneigenlijk gebruik van proceskostenvergoeding 15 juli 2023
Wetsevaluatie medisch onderzoek met mensen en evaluatie van Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) 25 oktober 2022
WODC - evaluatie B8/3-regeling 08 augustus 2022
Wettelijke verplichting landelijke verwijsindex wordt geschrapt 23 december 2021
WODC: naleving AVG door overheden 23 november 2021
De Wet verplichte meldcode geëvalueerd: eerste stappen gezet, maar doel nog niet bereikt 05 november 2021
WODC: evaluatie Veiligheidswet BES 09 juli 2021
WODC: evaluatie Uitvoeringswet Algemene verordening persoonsgegevens 04 april 2021
ZonMw: Evaluatie Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen 01 januari 2021
WODC: evaluatie Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders 26 november 2020
Toezicht op de advocatuur laat belangrijke verbeteringen zien 23 september 2020
Publicatie in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde - Gegevensregistratie bij de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting is nog niet op orde 08 juni 2020
WODC: evaluatie Wet MBVEO ('Voetbalwet') 16 maart 2020
Geslaagd congres evaluatie Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting! 30 oktober 2019
WODC: evaluatie Wet positie en toezicht advocatuur 05 september 2019
ZonMw: evaluatie Wet afbreking zwangerschap 17 december 2018
ZonMw: evaluatie Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de Wet verwijsindex risicojongeren 17 december 2018
WODC: evaluatie Wbp-BES 19 november 2018
WODC: evaluatie Wet biometrie in de vreemdelingenketen 28 september 2018
WODC: evaluatie Garantstellingsregeling curatoren 04 september 2018
De wet 'medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen' kan beter; zorgen over proefpersooninformatie, infrastructuur en toekomstbestendigheid 04 juni 2018
WODC: evaluatie Wet beperking oplegging taakstraffen 24 januari 2018
ZonMw: evaluatie Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting 08 januari 2018
WODC: evaluatie regeling DNA-verwantschapsonderzoek 13 november 2017
Zorginstituut Nederland: Wet langdurige zorg. Tussen wal en schip 12 oktober 2017
Ministerie van BZK: evaluatie Wet revitalisering generiek toezicht 08 oktober 2017
WODC: evaluatie Wet toelating en uitzetting BES 08 mei 2017
ZonMw: evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 24 maart 2017

Zoeken