wetsevaluatie

wetsevaluatie

Titel Publicatiedatum
WODC: evaluatie Wet toelating en uitzetting BES 08 mei 2017
ZonMw: evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 24 maart 2017
ZonMw: evaluatie van de Wet inzake de bloedvoorziening 06 december 2016
Zon Mw: thematische wetsevaluaties geëvalueerd 14 november 2016
Ministerie van VWS: evaluatie inrichtingseisen Drank- en Horecawet 24 mei 2016
WODC: evaluatie Wet biometrie 22 maart 2016
WODC: de Wet Bibob en het eigen onderzoek van bestuursorganen 12 februari 2014
ZonMw: gedwongen zorg bij jeugdigen en volwassenen 24 januari 2014
ZonMw: evaluatie Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) 13 november 2013
WODC: Glazen privacy. Knelpuntenonderzoek uitvoering Wet politiegegevens (Wpg) 23 september 2013
ZonMw: evaluatie Embryowet en Wdkb 28 november 2012
WODC: evaluatie van de Wet Mbveo ('Voetbalwet') 04 september 2012
Evaluatie Wet Donorgegevens en Embryowet 12 mei 2011
Ministerie van EZ: Op een goudschaaltje gewogen; het toezicht op de Waarborgwet 1986 geëvalueerd 01 februari 2011
ZonMw: wils(on)bekwamen in wetgeving en praktijk in de zorg 13 januari 2011
Ministerie van EZ: evaluatie Wet handhaving consumentenbescherming 01 november 2010
WODC: Wat niet weet, wat niet deert; naar de werking van de Wet bescherming persoonsgegevens in de praktijk 01 februari 2008
ZonMw: evaluatie Wet foetaal weefsel 01 februari 2007
ZonMw: evaluatie Embryowet 01 februari 2006
WODC: Klagen bij bestuursorganen; evaluatieonderzoek naar de klachtbehandeling door bestuursorganen. Derde evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht 01 februari 2006
WODC: evaluatie Wet kosten bestuurlijke voorprocedures 01 februari 2004

Zoeken