transparant

ProFacto&Bout

Preventief fouilleren tijdens Koningsdag: anders dan anders

Tijdens Koningsdag brengt de koninklijke familie een bezoek aan Groningen. Door dat bezoek is Koningsdag dit jaar anders dan anders. Niet alleen vindt de vrijmarkt dit jaar plaats in het Noorderplantsoen, maar ook worden er extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Auto’s mogen tijdens Koningsdag de stad niet meer in, vuilnisbakken en fietsenrekken worden verwijderd, hekken worden geplaatst, extra camera’s worden opgehangen en – misschien minder zichtbaar maar daardoor niet minder merkbaar – de politie mag feestende bezoekers preventief fouilleren. Fouilleren maakt een (aanzienlijke) inbreuk op de privacy. En helemaal wanneer dat preventief gebeurt.

Evenementenvergunning: toetsing aan de openbare orde

Koningsdag is een grootschalig evenement met diverse betrokkenen en initiatiefnemers. Naast het organiserende comité willen lokale horecaondernemers een graantje van de aanloop van het feest meepikken en willen zij voor eigen evenementen gebruik maken van de openbare ruimte. De Burgemeester kan krachtens de evenementenvergunning op grond van de APV reguleren door aanvragen te weigeren en/of voorschriften aan de vergunning te verbinden. Hiervoor gelden de volgende kaders:

a. de openbare orde;
b. veiligheid;
c. voorkomen of beperken van overlast;
d. de zedelijkheid of gezondheid.

Daar waar voor het meeste van deze afwegingskaders redelijk voor zich spreken is de toetsing aan het begrip openbare orde minder afgebakend.

Koningsspelen en de aansprakelijkheid bij ongelukken

Tussen 20 en 27 april 2018 vonden weer de Koningsspelen plaats. De meeste basisscholen deden hieraan mee en organiseerden een spel- en/of sportochtend voor de kinderen. Voor deze dag werd niet alleen een beroep gedaan op de leerkrachten maar ook vaak op ouders om de kinderen te begeleiden naar het sportveld en tijdens de spelletjes. Maar hoe zit het nu met de aansprakelijkheid van de school als tijdens bijvoorbeeld het springen op een luchtkussen een leerkracht, leerling of ouder gewond raakt?

Bout/Pro Facto winnen aanbesteding juridische dienstverlening

Vorig jaar is de gemeente Oldambt een onderhandse meervoudige aanbestedingsprocedure gestart voor alle juridische dienstverlening die de gemeente niet in eigen huis heeft. Deze aanbesteding is gewonnen door Pro Facto en Bout Advocaten!

Het onderbelichte broertje van de AVG

“Persoonsgegevens”, kunt u het woord nog verdragen? Zo niet, dan hebbeb we ook nog een oude term voor u: ‘Cookie-muren’. En een nieuwe: ‘Metadata’. Dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG) eraan komt in mei 2018 weten de meeste mensen wel, maar een onderbelicht broertje is de ePrivacyverordening (verder: EPV). Wat betekent de EPV voor u?

Positie van de ondernemingsraad uitgehold?

Als een onderneming een belangrijke concessie verliest en om die reden zijn personeelsbestand moet aanpassen, kan zij in een lastig parket komen. Moet zij ontslagvergunningen aanvragen of is er sprake van overgang van onderneming? Hoe zit het met het adviesrecht van de Ondernemingsraad (OR) en de Wet Melding Collectief Ontslag? Kan de betaling van de transitievergoeding worden vermeden, bijvoorbeeld door een voorwaardelijke opzegging?  

Pagina 1 van 4

Abonneren op onze nieuwsbrief

* verplicht
 

Search