Heinrich Winter

Heinrich Winter

functie Directeur
telefoon 050 313 98 53

Prof.dr. Heinrich Winter (1962) is oprichter en mede-directeur van Pro Facto. Hij combineert zijn werkzaamheden voor Pro Facto met een aanstelling als hoogleraar Bestuurskunde bij de vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn oratie ging over de bestuurlijke organisatie in het sociaal domein (zie hier voor meer informatie). Hij doceert onder meer in het bachelor- en masterprogramma van de opleiding juridische bestuurskunde. Naast toezicht en handhaving is hij gespecialiseerd in bestuurskundig (evaluatie- en organisatie-) onderzoek, het algemene bestuursrecht (met als specialisatie de bezwaarschriftprocedure) en het vreemdelingenrecht.

Heinrich verzorgt cursussen en opleidingenen is kerndocent van de opleiding Publiek Strategie en Leiderschap van Academische Opleidingen Groningen. Heinrich is voorzitter van de Raad van Commissarissen van woningcorporatie Wold en Waard en tevens vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Timpaan Groep, organisatie voor welzijn en onderwijsadvies. Verder is hij lid van het auditcommittee van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.linkedin  Heinrich op LinkedIn

 

Pro Facto Tweets

Search