Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Doel
Na het volgen van de cursus is de deelnemer bekend met de inhoud van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). De deelnemer is op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen tijd en de ontwikkelingen die de komende tijd worden verwacht.

Doelgroep
Medewerkers werkzaam bij de overheid. Kennis van de Wob is geen vereiste.

Programma

  • Stelsel en reikwijdte Wob
  • Kernbegrippen Wob
  • Procedure en beslistermijnen
  • Weigeringsgronden
  • Samenloop met andere wetgeving
  • Actuele jurisprudentie
  • Toekomstige ontwikkelingen

 

Wij kunnen u ook op andere wijzen ondersteunen met de uitvoering van de Wob, bijvoorbeeld door het verzorgen van jurisprudentie-actualiteiten, het uitvoeren van een Wob-audit binnen uw organisatie of door Wob-verzoeken of -bezwaarschriften af te handelen. Klik hier voor meer informatie.

Search