Efficiënt en effectief afhandelen van (oneigenlijke) Wob-verzoeken

Heeft u last van de Wob? Ontvangt u veel verzoeken? Heeft u het gevoel dat misbruik van de wet wordt gemaakt? Inderdaad is in sommige gevallen sprake van oneigenlijk gebruik. Door de wetgever wordt eraan gewerkt dit oneigenlijke gebruik te beteugelen. U hoeft echter niet op een wetswijziging te wachten. U kunt zelf ook maatregelen treffen om de Wob-verzoeken efficiënter en effectiever af te handelen.

Doel
Na het volgen van de cursusmiddag bent u op de hoogte van de actualiteiten rond de Wob en ontvangt u allerhande tips voor een effectieve en efficiënte afhandeling van Wob-verzoeken.

Doelgroep
Medewerkers werkzaam bij de overheid die te maken hebben met de Wob.

Programma
Tijdens de cursus wordt ingegaan op actuele jurisprudentie rond de Wob en worden de voorstellen om de Wob te wijzigen besproken. Er worden allerhande tips gegeven voor een effectieve en efficiënte afhandeling van Wob-verzoeken.

 

Wij kunnen u ook op andere wijzen ondersteunen met de uitvoering van de Wob, bijvoorbeeld door het verzorgen van jurisprudentie-actualiteiten, het uitvoeren van een Wob-audit binnen uw organisatie of door Wob-verzoeken of -bezwaarschriften af te handelen. Klik hier voor meer informatie.

Search